KOLINDSUND - FREMTIDSPERSPEKTIVER

Kolindsund seminar

Kom og vær med, når vi gennem kunsten, videnskaberne og sundborgernes fortællinger diskuterer hvorvidt Jyllands tidligere største sø Kolindsund skal genoversvømmes. Kolindsund blev drænet i 1880erne, for at skaffe mere landbrugsjord. Priserne på korn steg dengang på de europæiske markeder, fordi befolkningerne voksede, og det var en god forretning at dyrke afgrøder. Derfor tog et aktieselskab initiativ til at afvande Kolindsunds cirka 25 kvadratkilometer sø, hvilket i sig selv næsten var en utopi, men det lykkedes, og i dag er Kolindsund et stort landbrugsområde, som stadig producerer landbrugsvarer.

I dag er diskussion om hvorvidt Kolindsund skal genoversvømmes relevant, blandt andet fordi vores opfattelse af naturen har ændret sig, og vi står en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget ved klimaet, blandt andet ved at reducere vores CO2 udledning og re-wilde naturområder. Kunsthal for maritim æstetik afholder derfor, som en del af kunsthallens projekt om Kolindsund, en workshop, der skal facilitere en debat, der tager udgangspunkt i vores hverdag i fremtiden i Kolindsund. 

Ofte, når vi skal tage stilling til problematikker, der rækker ud i fremtiden, er vores beslutningsgrundlag nøgterne data, som f.eks. at temperaturen vil stige med så og så mange grader, og ligesådan vil vandstanden stige med så og så mange centimeter. Men hvilken betydning vil det få for borgernes hverdag og er det en hverdag, hvor man kan se sig selv. Kunsthallen bruger derfor utopien, både den kunstneriske men også borgernes, som et afsæt til at kvalificere diskussionen om Kolindsund. 

Første del af seminaret vil præsentere forskellige bud på hvordan fremtiden i Kolindsund kan komme til at se ud. Anden halvdel er en åben dialog-baseret workshop, hvor alle deltagerne opfordres til at bidrage med deres egne utopier til fremtidens Kolindsund. 

Oplægsholdere

Henrik Majlund Toft, Leder af Kunsthal for maritim æstetik – om utopier i kunsten

Thomas Bjørnsteen, Adjunkt Aarhus Universitet – om følelser i den offentlige debat

Mads Thimmer, leder af Innovation Lab – om fremtidens samfund

John Eriksen, Næsgård, Kolindsund – om at have boet i 5 generationer i Kolindsund

Workshop faciliteres af Cathrine Schrøder der er tilknyttet Bioscience og Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Cathrine arbejder med en dialogorienteret og inddragende tilgang til forskellige problematikker indenfor natur- og vildtforvaltning, særligt med fokus på såkaldte konflikt- eller problemarter. På seminaret vil Cathrine facilitere et Fremtidsværksted, hvor vi i fællesskab skal forsøge at formulere både bekymringer, visioner og utopier for Kolindsund. Cathrine har tidligere afholdt workshops om bl.a. ulven genkomst i Danmark. 

tilmelding enten på Facebook eller via kunsthalmae19@gmail.com

Kom og vær med, når vi gennem kunsten, videnskaberne og sundborgernes fortællinger diskuterer hvorvidt Jyllands tidligere største sø Kolindsund skal genoversvømmes. Kolindsund blev drænet i 1880erne, for at skaffe mere landbrugsjord. Priserne på korn steg dengang på de europæiske markeder, fordi befolkningerne voksede, og det var en god forretning at dyrke afgrøder. Derfor tog et aktieselskab initiativ til at afvande Kolindsunds cirka 25 kvadratkilometer sø, hvilket i sig selv næsten var en utopi, men det lykkedes, og i dag er Kolindsund et stort landbrugsområde, som stadig producerer landbrugsvarer. I dag er diskussion om hvorvidt Kolindsund skal genoversvømmes relevant, blandt andet fordi vores opfattelse af naturen har ændret sig, og vi står en situation, hvor vi er nødt til at gøre noget ved klimaet, blandt andet ved at reducere vores CO2 udledning og re-wilde naturområder. Kunsthal for maritim æstetik afholder derfor, som en del af kunsthallens projekt om Kolindsund, en workshop, der skal facilitere en debat, der tager udgangspunkt i vores hverdag i fremtiden i Kolindsund. Ofte, når vi skal tage stilling til problematikker, der rækker ud i fremtiden, er vores beslutningsgrundlag nøgterne data, som f.eks. at temperaturen vil stige med så og så mange grader, og ligesådan vil vandstanden stige med så og så mange centimeter. Men hvilken betydning vil det få for borgernes hverdag og er det en hverdag, hvor man kan se sig selv. Kunsthallen bruger derfor utopien, både den kunstneriske men også borgernes, som et afsæt til at kvalificere diskussionen om Kolindsund. Første del af seminaret vil præsentere forskellige bud på hvordan fremtiden i Kolindsund kan komme til at se ud. Anden halvdel er en åben dialog-baseret workshop, hvor alle deltagerne opfordres til at bidrage med deres egne utopier til fremtidens Kolindsund. Oplægsholdere Henrik Majlund Toft, Leder af Kunsthal for maritim æstetik – om utopier i kunsten Thomas Bjørnsteen, Adjunkt Aarhus Universitet – om følelser i den offentlige debat Mads Thimmer, leder af Innovation Lab – om fremtidens samfund John Eriksen, Næsgård, Kolindsund – om at have boet i 5 generationer i Kolindsund Workshop faciliteres af Cathrine Schrøder der er tilknyttet Bioscience og Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet. Cathrine arbejder med en dialogorienteret og inddragende tilgang til forskellige problematikker indenfor natur- og vildtforvaltning, særligt med fokus på såkaldte konflikt- eller problemarter. På seminaret vil Cathrine facilitere et Fremtidsværksted, hvor vi i fællesskab skal forsøge at formulere både bekymringer, visioner og utopier for Kolindsund. Cathrine har tidligere afholdt workshops om bl.a. ulven genkomst i Danmark.