Alle udgivelser kan købes ved henvendelse til KMÆ

JORDTEGN

Jordtegn er et kunstprojekt om natur og sprog. Om den måde vi taler om naturen på. Og hvordan naturen har ånd, og er i stand til at sanse og kommunikere. Hvilket myter og folklore har vidst i al tid, og som videnskaben nu også bekræfter. Det er en vigtig indsigt i den klima og biodiversitet krise, vi befinder os i. 

Alle deltagende kunstnere og forfattere har bidraget både med værker til udstillingerne i haven på Sostrup Slot, Museum Østjylland og på KH7Artspace, og denne bogudgivelse. Nogle af bidragene til bogen lægger sig i direkte forlængelse af de udstillede værker, mens andre bidrag udforsker nye spor inden for tema. 

De deltagende kunstner og forfattere er: 

Angela Rawlins

Annika Lundgren 

Caroline Bergvall 

Cia Rinne

Frans Jacobi 

Hartmut Stockter

Henrik Majlund Toft 

Jens Settergren 

Kamilla Jørgensen 

Karin Lind

Tanja Nellemann Kruse

Jordtegn er kurateret af Tanja Nellemann Kruse, Kamilla Jørgensen og Henrik Majlund Toft. Kuratorerne er også redaktører på udgivelsen. 

Jordtegn. forlaget majlund 2022. Alle rettigheder tilhører projektet og de bidragende kunstnere. ISBN 978-87-93882-10-2. 

Pris kr. 300.


KOLINDSUND – FREMTIDSTURIST GUIDE

 Kolindsund fremtidsturist guide er en samling af tekster der på forskellig vis handler om Kolindsund og vådområder, som er det tema Kunsthal for maritim æstetik i Grenaa arbejdede med i perioden 2019-2021. Det er nok de færreste, der kender til Kolindsund. Kolindsund var en sø på Djursland, der blev afvandet i perioden 1872-1880. Dengang var det normalt i Danmark at afvande vådområder, som f.eks. enge, moser og søer, for at skaffe dyrkningsbar landbrugsjord. Det som gør afvandingen af Kolindsund speciel er, at det var Jyllands tidligere største sø, der dækkede et areal på lidt over 2500 hektarer vandflade. 

Afvandingen var i sig selv en slags utopi, fordi projektet var så stort. Ligesom andre forsøg på at realisere utopier, forløb det heller ikke uden problemer. Ikke desto mindre lykkedes afvandingen til sidst. I dag taler man imidlertid om hvorvidt Kolindsund skal genoversvømmes. Rewilding er et stort tema i klima og biodiversitetsdebatten. Men det er heller ikke uproblematisk at genetablere Kolindsund som sø, fordi der er mange hensyn og interesser der spiller ind, hvilket også afspejler sig i debatten. 

Formålet med kunsthallens arbejde med Kolindsund som tema har været at bruge kunstneriske strategier og fortællinger til at skabe visioner om fremtiden, som undgår de sædvanlige fordomme, for at kvalificere debatten på en ny måde. Stigende temperaturer får verdenshavene til at stige på grund af afsmeltningen af is. Derfor er det ikke usandsynligt at vi i fremtiden skal bo og leve på vand. Udsigten til en anden måde at bo og leve på, er selvfølgelig også en god anledning til at gentænke de værdier og strukturer, vi har indrettet os med, og som i øvrigt også er årsag til den klima- og biodiversitetskrise, hvis konsekvenser vi nu konfronteres med. 

Kolindsund er altså et godt sted at tænke fra, fordi det en meget konkret problematik. Desuden er Kolindsund også noget de fleste, der bor i kunsthallens region, har en mening om. Det har derfor også været en 8 

strategi at bruge Kolindsund som tema for at tiltrække et publikum, som normalt ellers ikke bruger kunst og fortællinger til at tale om fremtiden og klima. 

Kolindsund har altid haft en dramatisk historie. Kolindsund ligger i en tunneldal skabt af den seneste istid. I stenalderen delte en langstrakt fjord Djursland i to, og Norddjurs var et øhav. Landhævninger og tilsandinger ændrede igen landskabet, så der til sidst kun var den sø tilbage, vi forbinder med Kolindsund. I vores tidsalder, som kaldes den antropocæne tidsalder, er det menneskets påvirkning, der har formet jordens landskab og klima, hvilket dræningen af Kolindsund i sig selv er et godt eksempel på. Hvis en læser skulle synes at forestillingerne om fremtiden i denne guide er lige lovlig fantasifulde, så kan vi beroligende sige at virkeligheden overgår fantasien, og fortsat vil gøre det. 

Det vand, som i dag afvandes fra Kolindsund, er opstigende grundvand, nedbør og tilløb af vand fra de tilstødende åer og bakker. Hvis afvandingen standser, vil der hurtigt blive etableret et vådområde, som vil bestå både af sø og moselignende landskaber. 

Kristoffer Ørums store udstilling Djurs Øhav i kunsthallen i 2020 handler netop om livet på vandet i et genoversvømmet Kolindsund. Om indbyggernes hverdag og drømme engang langt ude i fremtiden. Fremtidsværkstedet, som blev afholdt af Cathrine og Annika fra Aarhus Universitet, var et seminar for lokale borgere, hvor vi arbejdede med utopier og ønsker til fremtiden. 2022 er også 150-året for den påbegyndte dræning af Kolindsund. I den forbindelse viser Museum Østjylland i Grenaa en stor udstilling om Kolindsund. Derfor er museumsinspektørerne Tina Bjerregaard og Rikke Alsbjerg Schønings korrespondance om arbejdet med at bygge deres udstilling på museet op også med. Mathias Kokholms interview reportage med Claus Jensen fra virksomheden Pindstrup handler om moser, arbejdet i moser og deres økologi. Pindstrup har indtil fornyelig gravet tørv i Stenvad på Djursland. Mosekulturen kan sagtens blive en realitet igen. Digtene af Emily Dickinson og Nsah Mala tematiserer på hver deres måde mosen som topos og spejl. Transkriptionen af Nancy Holt og Robert Smithsons værk Mose understreger at det er tillid, der er afgørende for at vi kan navigere i det vi ikke kan se, hvilket vi tolker som fremtiden. Uddraget fra Rasmus Theisens kommende roman Molbohistorier handler helt konkret om Kolindsund og arbejdet på en østersfarm. Det er en 9 

roman, vi glæder os til at læse i sin helhed. Udover at vi også glæder os til forsat at følge debatten om Kolindsund, som kunsthallen med dette projekt har været med til at præge utradtionelt, hvilket har været en katalysator til at åbne op for fastlåste positioner og meninger. 

Kunsthallen vil gerne takke Statens Kunstfond og Bikubenfonden for støtte. Særlig Bikubenfondens støtte har gjort det muligt at realisere Kolindsund som en slags post-oplysningsprojekt i alle dets aspekter, trods at projektet har skulle justeres undervejs på grund af Covid-19. 

KOLINDSUND FREMTIDSTURIST GUIDE er gratis mod betaling af porto og gebyr kr. 75.