Dobbelt op på Vagn Steen, blæksprutter og politisk økologi. En læseudstilling. 
Fra d. 18. september til den 21. oktober.

Vagn Steen boede i en længere periode i Norddjurs. Det har sat sig varige spor, ikke bare i forfatterskabet, men også lokalt. Mange som mødte Vagn Steen, kan fortælle historier om ham og oplevelsen af det hjem, han delte med sin kone, billedkunstneren Maude Sinclair. Begge var meget generøse og selskabelige mennesker, og deltog aktivt i det lokale kulturliv. 

I 2018 ville Vagn Steen være fyldt 90 år. Norddjurs biblioteker fejrede det med både udstillinger, arrangementer og opstillingen af kunstinstallationen Knalv Knolv af digter og billedkunstner Kamilla Jørgensen på Grenaa Havn. Norddjurs Biblioteker tog også initiativ til kontakte litteraturforsker og førende ekspert indenfor 1960’er kunst Tania Ørum. Det er der siden kommet en bog ud af med titlen Det ord/ der som et lokomotiv/ trækker en vognstamme efter sig, som nu udkommer på forlaget majlund sammen med Vagn Steens novellesamling Da kunsten kom til Grenå fra 1979. 

Ligesom Vagn Steens forfatterskab var åbent overfor datidens tanker og ideer, var han også selv et meget åbent og udadvendt menneske.  Kunsthal for maritim æstetik har bevæget sig oven vande og lavet en udstilling der gennem billede og tekst viser aspekter Vagn Steens liv i Norddjurs og andre som peger ind i novellernes tematikker. 

Udstilingen om Vagn Steen tilbyder inspiration til spor ind i novellernes tematik. Det er også en læseudstilling, hvor man kan sætte sig i kunsthallen og læse i de bøger, som har inspireret Vagn Steen og selvfølgelig læse i de to udgivelser. 

Vampyrblæksprutter og politisk økologi

Så dykker kunsthallen ned under vandet igen og afholder ved samme lejlighed reception for den tjekkisk-brasilianske filosof Viléms Flusser skrift om Vampyrblæksprutter og hvordan de opfatter verden; Vampyroteuthis Infernalis. Bogen er oversat af Henrik Majlund Toft og udkommer i samarbejde mellem forlaget majlund og Antipyrine. 

Forlaget Antipyrine holder ved samme lejlighed release på udgivelsen af det hyper aktuelle værk De tre økologier af den den franske psykoanalytiker, filosof og semiotiker Félix Guattari. Bogen er oversat af Christel Pedersen og udvider definition af økologi til at rumme sociale relationer, menneskelig subjektivitet og miljøhensyn. 

Det vil være muligt at købe bøgerne til særpris til releasen, hvor forlagene også vil byde på et glas.

Release – dobbelt op på Vagn Steen, Vampyroteuthis Infernalis og De tre økologier

Onsdag d. 18. september – 21. oktober


Monster & Politik – keramik af Frederik Næblerød
21. juni – 24. august

Monstre og det groteske har altid været en del af vores forestillingsverden. De optræder i de tidligste skriftlige kilder og i folkesagn fra alle dele af verden.

I renæssancen, hvor de store opdagelsesrejser fandt sted, afbildede man monstre på de uudforskede og ukendte dele af verdenskortet.  I moderne tid fødes monstrene af teknologi der løber løbsk.

Men monstre er ikke fremmede. Nogle psykologer mener, at monstre er en del af vores psykologi – som det modsatte af lys, og som det modsatte af det gode.  På den måde er monstre et spejl. Det vi frygter i os selv.

Det sublime

Det sublime bruges om en særlig ophøjet skønhed, som man f.eks. finder i naturen, der er så overvældende, at den kan være smertefuld at erfare.

Synet af det frygtelige eller uhyggelige fremkalder en splittelse, når den iblandes nydelse. Beskueren fanges mellem at længes og frastødes. Det er en sanselig følelse, et modsigelsesfuldt begær.

& Politik

Frygt er en af de stærkeste følelser. I samtidens post-faktuelle samfund er det også en af de mest fremherskende. Fake news spiller på frygten i internettets opmærksomheds-økonomi, fordi fake news manipulerer med os og udstiller vores fordomme og dogmatiske forestillinger om verden.

Vi frygter stadig naturen, men i dag er det en natur, vi selv har været med til at skabe.

Frederik Næblerøds bearbejdelse af temaet Monster & Politik tager udgangspunkt i det groteske. Fantasidyr som både er frastødende og dragende i deres materialitet. Skabninger der kommer fra det sorte, kolde havdyb eller dybet i os selv.  

De er en rå og sær latter over at vi trods vores teknologi stadig er underlagt naturen. Og at naturen stadig bestemmer vores livsbetingelser. Der samtidig gør os opmærksom på at vi som kroppe er en del af samme system som alle andre levende dyr.  Alle kroppe påvirker verden. Alt der ånder er en politisk ontologi.Frederik Næblerød (født 1988)

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler, 2018.

Præmieret af Statens Kunstfond for udstillingen for udstillingen “Korshage 2015-2016” sammen med Casper Aguila.

Nomineret i 2018 til Kritikerprisen, AICA Danmark, for udstillingen “Korshage 2015-2016” sammen med Casper Aguila.

Har omfattende udstillingsvirksomhed bag sig i ind og udland. Både med soloudstillinger og deltagelse i gruppeudstillinger. I Danmark er Frederik Næblerød repræsenteret af Alice Folker Gallery i København.