Agora

Til hver udstilling vil kunsthallen lægge rum til debatarrangementer, filmforevisninger mm. der forholder sig til det aktuelle tema. 

Arrangementer vil blive annonceret, når det endelige program foreligger.